דף הבית
<<
מאמרים וספרים 
מאמרים
שכירות

הסוגיות המרכזיות בשכירות הם שכירות בתים ושכירות כלים וישנם מספר חילוקים ביניהם. על כך במאמרים שלפנינו

הונאה

ישנם מקרים שהקונה יכול לבטל את המקח מחמת מום שנמצא בחפץ הנקנה או מחמת ששילם עבורו מחיר גבוה יותר ממחירי השוק, יסודות הדין יובאו במאמרים שלפנינו

שומרים

ארבעה שומרים חידשה התורה ופרטיהם שונים ורבים. במאמרים שלפנינו נביא מקצת מדיני השומרים

נזיקין

נושא נזקי ממון הוא נושא מורכב ומסועף ובמאמרים שלפנינו נדון במקצת מהלכות נזקי ממון

קניינים

דיני תורה רבים עוסקים בצורת המקח והקניינים ונביא מקצת מהם במאמרים שלפנינו

פועלים

הלכות עובד ומעביד בימינו מבוססים על הלכות שכירות פועלים שנשנו בחו"מ בסימנים שלג-שלה, ועל מנהג המדינה, על כך במאמרים שלפנינו

מסחר

כללי המסחר על פי ההלכה מסועפים ומורכבים, וכדאי לדעת לפני הקמת שותפות או עסק את ההלכות הנוגעות לכך. במאמרים שיובאו נעסוק במקצת מהלכות אלו

ירושות

אחד הנושאים הטעונים ביותר הוא נושא הירושות. כדי להבטיח שלא יתעוררו ויכוחים בין היורשים על חלוקת ממון הירושה מומלץ לכתוב מחיים צוואה תקפה מבחינה הלכתית.  המאמרים שלפנינו יעסקו בדיני הירושה והצוואות על פי ההלכה 

כתובות

לבני זוג נשואים ישנם חובות ממוניים זה כלפי זה : חלק מהחובות מצוינות בכתובה עצמה  וחלק אינם מובאים בה. אי קיום של חלק מהחובות יכול להוות עילה לתביעת גירושין. מקצת מענייינים אלו יובאו במאמרים שלפנינו 

גירושין

נושא הגרושין כולל בחובו ויכוחים בין המתגרשים במגוון נושאים. על מקצת מנדונים אלו נרחיב במאמרים שלפנינו

גבית חוב

לעיתים אדם נקלע לחובות ואינו פורע את חובותיו כפי הנדרש. במאמרים שלפנינו נדון במקרים אלו 

שכנים

סכסוכי שכנים נגרמים בד"כ מחמת מספר גורמים מרכזיים ונביא את יסודות הדין לעניינים אלו במאמרים שלפנינו

יעוץ הלכתי, ייצוג בבתי דין רבניים , טוענים רבניים, גישור, בוררות ע"פ ההלכה, בתי דין לענייני ממונות, מאמרים הלכתיים, ביצוע ירושות על פי ההלכה, חוזים הלכתיים, שותפויות, הלכות שכנים, דיני נזיקין, קניינים על פי ההלכה, גירושין ומזונות, דיני פועלים, דיני פיצויים, הלוואות וערבויות, פיתרון סכסוכים, הלכות אונאה, דיני שכירות, דיני שומרים, הוצאה לפועל ע"פ ההלכה, היתר פניה לערכאות ע"פ ההלכה, כולל להוראה ודיינות, שיעורים בחושן משפט