אודות הכולל

הכולל להוראה ודיינות "בית דב בער ורפאל" קיים כבר מספר שנים ברמת בית שמש ובו עוסקים אברכים מופלגים בבירור הסוגיות בדיני הממונות הנמצאים בשו"ע בחלק חשן משפט ובדיני אישות, כתובה וגירושין הנמצאים באבן העזר. בראשות הכולל עומד הרב חנוך סנהדראי, בעל כושר רב עיר וכושר דיינות, שמכהן גם כדיין בבית דין לדיני ממונות "חקת משפט" וכראש בית מדרש "ידין" ללימודי הוראה ודיינות.

מטרת הכולל היא להכשיר אברכים לכהן כדיינים וכרבנים בקהילות השונות ולהפיץ את המטען הרוחני והידע ההלכתי הרב שצברו במשך השנים

 

מסלול הכשרת האברכים בכולל אורך כשמונה שנים בו האברכים לומדים את כל הנושאים העיוניים והמעשיים של שו"ע חלק חו"מ ואה"ע, והסוגיות הקשורות להלכות אלו  

 

יעוץ הלכתי, ייצוג בבתי דין רבניים , טוענים רבניים, גישור, בוררות ע"פ ההלכה, בתי דין לענייני ממונות, מאמרים הלכתיים, ביצוע ירושות על פי ההלכה, חוזים הלכתיים, שותפויות, הלכות שכנים, דיני נזיקין, קניינים על פי ההלכה, גירושין ומזונות, דיני פועלים, דיני פיצויים, הלוואות וערבויות, פיתרון סכסוכים, הלכות אונאה, דיני שכירות, דיני שומרים, הוצאה לפועל ע"פ ההלכה, היתר פניה לערכאות ע"פ ההלכה, כולל להוראה ודיינות, שיעורים בחושן משפט